Used 2016 Bajaj Plusar 150 Bike for Sale.

used Bike on sale at Ramrogaadi 0
used Bike on sale at Ramrogaadi 1
used Bike on sale at Ramrogaadi 2
Add Pagination Add Navigation

Shortlist

Report

Over View

  • Ad : 2016 Bajaj Plusar 150

  • Added: Posted 33 Days Ago

  • Year: 2016

  • Owner: 1st Owner

  • KMs Driven: 60000

  • Location: Kathmandu

  • No Plate: बा 73प 9672

  • Condition: Excellent

Description

एकदम फ्रेस खर्च केहि पनि छैन | हजुरले लिनु भयो भने पेर्टोल हाल्ने कुदाउने मात्र हजुरको इच्छा हेरेर लिनु सक्नु हुन्छ |

Comments

2016 Bajaj Plusar 150

Kathmandu | 172 Views | Posted 33 Days Ago

Rs. 1,20,000

Similar Bikes


20000 KM

100 CC

Kathmandu

35000 KM

150 CC

Kathmandu
2016 Bajaj V15

Rs.1,10,000


30000 KM

150 CC

Janakpur

35000 KM

150 CC

Bhaktapur